Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης - 33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο