Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Ερευνητικό έργο της Κλινικής

Σημαντική είναι η συμβολή των ιατρών της Κλινικής (Δ.Ε.Π.,Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες, ειδικευόμενοι) στην έρευνα. Απότοκος αυτής είναι η εκπόνηση διατριβών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών εργασιών, ερευνητικών μελετών και η δημοσίευση αυτών σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά καθώς και η συμμετοχή σε πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες ή μη μελέτες.

Επιπλέον, η ερευνητική δραστηριότητα επεκτείνεται και στην υποβολή ερευνητικών κλινικών εργασιών για βράβευση σε ιατρικές εταιρείες Παιδιατρικής/υποειδικοτήτων της Παιδιατρικής (Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας). Αποτέλεσμα της προαναφερόμενης ερευνητικής δραστηριότητας είναι η βράβευση μελών της Κλινικής με Α΄ και Β΄ Χωρέμειο Έπαθλο, βραβείο «Δοξιάδης» που προκηρύσσονται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, βραβείο «Χ.Κασίμος» και νέου Ερευνητή από την Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος καθώς και βραβεία της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας.

Επίσης, μέλη της Κλινικής συμμετέχουν σε ερευνητικά πρωτόκολλα καθώς και σε κλινικές μελέτες και είναι πρώτοι επιβλέποντες ή συμμετέχουν σε τριμελείς επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών που εκπονούνται στην Κλινική.

Αποτέλεσμα της ερευνητικής αυτής δραστηριότητας είναι οι δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά περιοδικά καθώς και βραβεύσεις από τις προαναφερόμενες ιατρικές εταιρείες που καταξιώνουν τα μέλη της Κλινικής μας και ενθαρρύνουν τους νεότερους συναδέλφους των μικρών βαθμίδων ή τους υποψηφίους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς για συμμετοχή στην έρευνα και ενδεχομένως για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.