Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Παιδιατρικής Πνευμονολογίας

Η Μονάδα στελεχώνεται από 1 μέλος ΔΕΠ και περιλαμβάνει 2 θαλάμους της Κλινικής όπου γίνεται η νοσηλεία παιδιών με οξέα αναπνευστικά προβλήματα και χρόνιες πνευμονοπάθειες. Λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα ειδικό τακτικό εξωτερικό ιατρείο καθώς και παιδοπνευμονολογικό εξωτερικό  ιατρείο στα πλαίσια της λειτουργίας της Μονάδας Νευρομυϊκών Νοσημάτων  (MDA) για ασθενείς με νευρομυϊκά νοσήματα. Υπάρχει αναπνευστικό εργαστήριο όπου διενεργούνται δοκιμασίες ελέγχου της  αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση, δοκιμασία βρογχοδιαστολής, δοκιμασίες πρόκλησης, προκλητά πτύελα, εργοσπιρομετρία). Επίσης υπάρχει ειδικό Εργαστήριο Μελέτης ύπνου στην Μονάδα Νευρομϋικών Νοσημάτων (MDA).