Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Παιδικής και Εφηβικής Αιματολογίας - Ογκολογίας

Η Μονάδα πλαισιώνεται από 2 μέλη ΔΕΠ και 1 παιδίατρο του ΕΣΥ με μετεκπαίδευση στην παιδιατρική αιματολογία - ογκολογία. Διαθέτει 20 κλίνες, αίθουσα μικροεπεμβάσεων, νοσηλευτική στάση, βοηθητικούς χώρους και σχολείο αποκλειστικά για την εκπαίδευση νοσηλευόμενων  παιδιών. Στα πλαίσια της Μονάδας λειτουργούν τα παρακάτω εξωτερικά ιατρεία: Παιδοογκολογικό (καθημερινά), Παιδοαιματολογικό (3ημέρες/εβδομάδα), Ιατρείο λευχαιμιών/λεμφωμάτων (2ημέρες /εβδομάδα), Ιατρείο μακρόχρονης παρακολούθησης - απώτερων επιπλοκών παιδιών και εφήβων με κακοήθη νοσήματα (1ημέρα/εβδομάδα), Ιατρείο αιμορραγικών διαθέσεων/θρομβώσεων (1ημέρα/εβδομάδα) και Ιατρείο ενδοκρινικών επιπλοκών παιδιών και εφήβων με κακοήθη νοσήματα (1ημέρα/εβδομάδα).