Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Μέλη ΔΕΠ

tsinopoulouΑσημούλα Γαλλή-Τσινοπούλου,
Καθηγήτρια,
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Ενδοκρινολογίας ΑΠΘ
Διευθύντρια της Κλινικής
haidopoulou Αικατερίνη Χαϊδοπούλου,
Καθηγήτρια,
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Πνευμονολογίας ΑΠΘ
giannopoulosΑνδρέας Γιαννόπουλος,
Καθηγητής,
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Καρδιολογίας ΑΠΘ
pavlouΕυάγγελος Παύλου,
Καθηγητής,
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Νευρολογίας ΑΠΘ
xatzipadelisΕμμανουήλ Χατζηπαντελής,
Καθηγητής,
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας
- Ογκολογίας ΑΠΘ
tragianidisΑθανάσιος Τραγιαννίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Παιδιατρικής
- Παιδιατρικής Αιματολογίας ΑΠΘ
fidaniΛιάνα Φιδάνη,
Καθηγήτρια
Γενετικής ΑΠΘ